Kurs

Nyttige, praktiske kurs for reiselivsbedrifter innan digital marknadsføring: NYTT KURS: Google Bedriftsprofil – Omdømmebygging på nett. Bli synlig med ein god, GRATIS Google Bedriftsprofil.

Kurs

Slik får du en god, GRATIS Google Bedriftsprofil

 • * Opprett eller få kontroll på din Bedriftsprofil
 • * Bli funnet i lokale søk: utnytt hele profilen
 • * Gode bilder og beskrivelse av bedriften
 • * Finn dine kategorier og bruk dem
 • * Vis frem dine produkter
 • * Arrangement, billetter
 • * Siste nytt fra bedriften i Google
 • * Kom i direkte kontakt med kunder

Finn dine søkeord: tips, triks og gratis verktøy.

Bygg opp et godt omdømme med anmeldelser:

 • * Slik får du folk til å skrive positive anmeldelser
 • * Slik gjør du negative anmeldelser om til god reklame
 • * Få en oppskrift du kan bruke i ulike kanaler!

 

Online kurs – digital marknadsføring

TripAdvisorkurs – Omdømmebygging på nett

TripAdvisorkurs der du vil når det passar deg. Du får:

 • * 16 videoleksjonar
 • * nedlastbare presentasjonar
 • * praktiske oppgåver som hjelper deg til å få jobben gjort
 • * lett tilgjengeleg support undervegs til det du måtte stå fast på!

Når du har gått igjennom videoane og gjort oppgåvene har du gjort kraftige forbetringar på oppføringa di!

Bonuseffekt: om fleire på same reisemål tek kurset i lag blir heile reisemålet løfta og framstår meir attraktivt og synleg på nett!

 1. Introduksjon: Oversikt over kursmodulane og kva vi skal gå igjennom på kurset.
 2. Om TripAdvisor: Kvifor er TripAdvisor ein smart stad å starta?
 3. Gjesten i sentrum: Vi ser på korleis våre gjester brukar TripAdvisor i praksis – og korleis vi kan utnytta det.
 4. Turistmetoden: Vi gjer reisemålet vårt attraktivt på 1-2-3, heilt gratis.
 5. Få bedriftsoppføring: Vi ser om vi har ei oppføring frå før og enten lagar ny eller tar kontroll.
 6. Bedriftsoppføring vidareutvikling: Vi jobbar vidare med bedriftsoppføringa for å utnytta alle gratis mogelegheiter.
 7. Synlegheit med TripAdvisor: Vi ser på smarte grep for å bli synleg med TripAdvisor-oppføringa både i og utanfor TripAdvisor.
 8. Kvalitet og gode omtalar: Kva gjer at folk blir fornøgde eller misfornøgde? Vi ser på litt kvalitetsteori.
 9. Service og gode omtalar: Kva gjer at folk blir fornøgde eller misfornøgde? Vi ser på smarte grep som vi kan gjera i forhold til service for å trigga gjestene til å skriva positivt om oss i sosiale medier generelt og på TripAdvisor spesielt.
 10. Håndtera negative omtalar: Her får du oppskrifta på hvordan du kan gjera negative omtalar til positiv marknadsføring for bedrifta.
 11. Kikkarar til kjøparar med widgets: Vi lærer korleis vi kan bruka TripAdvisors widgets til å styrka kundereisa på nettsida di. Vi brukar TripAdvisor til å gjera kikkarar til kjøparar.
 12. Dette får du om du betalar: Her får du ei oversikt over mogelegheiter til å styrka oppføringa og letta arbeidet ved hjelp av abonnementstenester.
 13. Omdømmebygging i fleire kanalar: Vi oppsummerer kva vi har lært som også gjeld fleire kanalar og korleis.
 14. Vegen vidare: Vi jobbar videre saman for eit mest mogeleg attraktivt reisemål på TripAdvisor. Vinn-vinn!

Du treng ingen spesielle forkunnskapar, berre lyst og tid til å bli god på digitalmarknadsføring for reiselivsbedrifter.

Oppstartspris: kun 1950,- p.p.

Ta kontakt om du er interessert!

 

Smart booking på nett

Å koma i gang med booking på nett er lett. Det er mange bookingsystem å velja i, og det lettaste er å leggja inn enkle linker til kvar enkelt billett. Men korleis gjera smarte grep for å sitja att med størst mogeleg gevinst? Då krever det at både du og kunden får ein fordel som gjer det verd bryet. Her lærer du om ulike typar fordeler som kan bakast inn både for deg og kunden, og du blir utfordra på å tenkja litt ut av boksen. Og sjølvsagt korleis det enkle som regel er det beste.

Dette passar for småbedrifter innan overnatting, servering, museer, arrangement, festivalar etc.

Ta kontakt om du er interessert i å få melding når det er klart!

 

Tradisjonelle kurs for reiselivsbedrifter

Tripadvisor-kurs

Kurs i Tripadvisor for reiselivsbedrifter web og sosiale medier for reiselivetKorleis utnytta TripAdvisor i marknadsføringssamanheng for reiselivsbedrifter:

Kurset er skreddarsydd for små og mellomstore reiselivsbedrifter for å dra nytte av verdens mest nedlasta reiseapp og inneheld tema som:

 • * Litt fakta om Tripadvisor
 • * Slik gjer du destinasjonen din attraktiv på Tripadvisor
 • * Oppretta bedriftsprofil på rette kategoriar med tekst, bilde, kontaktinformasjon.
 • * Gjer kikkarar til kjøparar med TripAdvisor: Kobla til heimesida og lær korleis du kan utnytta tilgjengelege verktøy for auka sal
 • * Samla gode omtalar: slik skaffar du deg gode omtalar
 • * Slik unngår du i størst mogeleg grad dei dårlege
 • * Svara på omtalar: slik skriv du eit godt svar (både på positive og negative omtalar)
 • * Marknadsfør bedrifta di med gode omtalar
 • * Samanlikn bedrifta di med konkurrentane dine
 • * Kva får ein med betalt profil som bedrift og som destinasjon?
 • * Booking og anmeldelsar med Tripadvisor eller Booking.com?

Kurset er svært praktisk retta med lure tips & triks for korleis ein kan dra best mogeleg nytte av Tripadvisor både som bedrift og destinasjon. Kurset legg også opp til samarbeid på destinasjonen, og kurshaldar bidreg med praktiske råd og hjelp i etterkant for dei som treng det for å få best mogeleg utbytte av kurset.

Halvdags intensivkurs – kan ha to kurs på ein dag
Heildagskurs med destinasjonsworkshop

Kurshaldar: Linda Løvfall

Jeg tenkte kanskje det var litt drøyt med et heldagskurs bare for Tripadvisor, men tiden fløy avgårde og flere av kursdeltakerne sa at det var et av de mest nyttige kursene de har vært på. Linda Løvfall formidler gode råd både når det gjelder teknisk bruk og språk og tone. Ikke minst bidrar hun til helhetstenkningen rundt destinasjonsbygging og farger innholdet med mange gode eksempler fra sin egen lange erfaring i bransjen. Hun ber om å få deltakerliste på forhånd og stiller veldig godt forberedt slik at kurset tilpasses spesifikt for deltakerne og tilbyr oppfølging i etterkant. Gevinsten ved kursing i Tripadvisor er stor, etter min mening er Tripadvisor en gavepakke for reiselivet. Her kan du fritt reklamere og ta imot tilbakemeldinger fra gjestene dine, og vise omverden hvordan du følger opp.

Martha Torvik, Visit Nordmøre & Romsdal AS

Kurs 2018

 • 05.04: Telemark

Kurs 2017

 • 07.03: Oslo
 • 04.04: Notodden
 • 16.11: Skjetten/Lillestrøm

Kurs 2016:

 • 15.02: Mo i Rana
 • 16.02: Mosjøen
 • 17.02: Sandnessjøen
 • 18.02: Brønnøysund
 • 12.05: Larvik
 • 20.10: Trondheim
 • 16.11: Surnadal

Ta kontakt for å få kurs til ditt område!
Vegleiande pris: 25 000,- + reise.

Markedsføring og salg på nett for reiselivet

Markedsføring og salg med sosiale medier

• Strategi for sosiale medier

• Bli synling med Instagram

• Tips og triks på Instagram

• Bli synlig med Facebook

• Utnytte Facebook bedre

• Skrive gode statusmeldinger

• Den gode konkurransen

• Annonsering på FB & Insta

• Publiseringsplan og #strategi for ditt område

• Hvordan få ⭐⭐⭐⭐⭐overalt!

Bli god på nett

Praktiske kurs for reiselivsbedrifter som blant anna tek for seg:

 • * Bli synleg på nett
 • * Skriv smarte webtekstar
 • * Bruk av bilde og film
 • * Online booking: korleis lukkast med salg på nett
 • * Brukartesting
 • * Sosiale medier generelt med bl.a. Instagram, Snapchat – og spesielt fokus på Facebook

Ta kontakt for kurs i ditt område.
Vegleiande pris: 25 000+ reise for eit heildagskurs.

Kr. 1000,- pr. bedrift (20% rabatt for deltakarane) for ein times direkte hjelp til kvar enkelt etter kurset.

Helsesjekk av nettsida

Ein grundig «helsesjekk» av di bedrift sine heimesider med sterke og svake sider samt kva som er lurt å gjera for å bli meir synleg på nett, og få til god kommunikasjon og dialog med potensielle og eksisterande kundar / gjester.

Du får ein omfattande rapport på nettsida di samt ein gjennomgang av kva du som bedrift kan gjera for å bli meir synleg og bookbar på nett.

Pris: 3000,- inkl. omfattande rapport og ein time nyttig og effektiv rådgjeving på videokonferanse med delt skjerm.

Del gjerne!
Comodo SSL