Kompetanse

Forretningsutviklar, rådgjevar og kurshaldar for innan reiseliv og IT. Kompetanse på digitalisering, innovasjons- og KI-strategi, web og sosiale medier. Brenn for digital forbedring og forretningsutvikling.

Last ned kort CV for Linda Løvfall

 • * Kunstig intelligens: implikasjonar for forretningsstrategi og forretningsutvikling
 • * Forretningsutvikling og strategi
 • * Strategisk bruk av IKT i mindre reiselivsbedrifter
 • * Nye nettsider (korleis vera ein god bestillar, men kan også utvikla sjølv, som denne sida)
 • * Dynamiske webløysingar generelt, og wordpress spesielt
 • * Kurs og foredrag innan web og sosiale medier for reiselivsbedrifter
 • * Online marknadsføring og omdømmebygging
 • * Forretningsutvikling, pakking og salg av reiselivsopplevingar
 • * Usability/UX/brukarvennlegheit på web
 • * Brukartesting
 • * Bildebehandling
 • * Video (som produksjon av videoen her)
 • * Prosjektleiing
 • * Bedriftsrådgjeving
 • * Reisemålsutvikling
 • * Kulturbasert reiseliv
 • * Aktivitetsbasert reiseliv generelt og sykkelturisme spesielt
 • * Marknadsføring generelt, og web og sosiale medier spesielt
 • * Relasjonelle databasar, SQL m.m.
 • * m.m.

Erfaring og referansar

2020- : Bymuseet i Begen. Digitalrådgjevar og reiselivsansvarlig. Markedsføring og salg på nett, webredaktør, strategi, reiseliv, forretningsutvikling, tekniske leveranser, digitalisering etc.

2016- : Løvfall digital forbedring. Forretningsutvikling, analyser, mulighetsstudie, bedriftsrådgivning. Egenproduserte kurs i TripAdvisor og Google Bedriftsprofil. Kursholder/digital rådgiver for Innovasjon Norges “Bli god på nett”. Daglig leder, Stiftelsen Sykkelturisme

2010-2018: «Bli god på nett» – kurshaldar på Innovasjon Norge sine kurs i web og sosiale medier for reiselivet. Sidan 2014 også eit vidaregåande kurs med fokus på strategi for web og sosiale medier samt litt meir avansert bruk og annonsering i sosiale medier.

2006 – 2015: Kaizen AS. Analyse og rådgjeving for reiselivsbedrifter med spesielt fokus på gjesteundersøkingar, marknadsundersøkingar, prosjektleiing. Web og marknadsansvarleg for Stiftelsen Sykkelturisme sidan 2007, blant anna ansvarleg for generell marknadsføring og nettsider basert på ei wordpressløysing for stiftinga.

Frå januar 2019 tok eg over som dagleg leiar i Stiftelsen Sykkelturisme.

10 års erfaring som konsulent i Kaizen AS har medført deltaking i ei rekkje konkrete prosjekt innan reisemålsutvikling, forretningsutvikling, web og sosiale medier for reiselivet, gjesteundersøkingar, marknadsundersøkingar, kultur og aktivitetar, sjå referansar her.

1990-1995 og 2004-2019: Baroniet Rosendal. 2004-2005: 60% prosjektstilling. Sidan 2006 fast tilsett som rådgjevar IKT og marknadsføring med ansvar for heimeside, sosiale medier, annonsering i tradisjonelle og sosiale medier, pakking og sal av opplevingar på Baroniet Rosendal. Laga websider sjølv for museet i 2004 frå grunnen av, og driftar no ei wordpressløysing for Baroniet Rosendal der vi sel alt av billettar til konsertar, teater, foredrag samt ein god del pakkar med omvising, lunsj og båttransport frå Bergen / Os. For tida har eg ei 50% stilling her, fordelt på 30% forretningsutvikling, salg og marknadsføring for museet og 20% administrasjon, salg og marknadsføring av Rosendal Kammermusikkfestival.

1998-1999: Distriktsaktiv Høgskule i Kvinnherad. prosjektleiar i Bergensregionen i Entreprenørskap i Opplæring og Utdanning.

1996-1998: Kvinnherad Reiselivslag. Bedriftsstipendiat og reiselivssjef. Bedriftsstipendiat med fokus på områdeutvikling. Erfaring som reiselivssjef med dagleg drift, marknadsføring og organisering av alt frå små bussgrupper til omfattande opplevingar for større incentivegrupper i Rosendalsområdet.

Utdanning

2023: AI: Implications for Business Strategy. MIT Sloan School of Management + CSAIL. Machine learning, Natural language processing and Robotics in business. Artificial intelligence in business and society. The future of artificial intelligence.

2020: Lederutviklingsprogram for kvinner i distrikt Vestland. GroSpor for Innovasjon Norge. Selvledelse, oppmerksomhetstrening, mindfulness, individuell og gruppebasert læring, selvinnsikt, kritisk refleksjon m.m.

2000 – 2004: Hovedfag Informasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Fordjuping i relasjonelle databasar, brukarvennlegheit på web og kunstig intelligens (nevrale nettverk).
Hovudoppgåve: online booking for små og mellomstore reiselivsbedrifter med Baroniet Rosendal som case.

2004: arbeids- og organisasjonspsykologi delfag, UiB

1993-1996: Reiselivsstudiet, Høgskolen i Lillehammer. Fordjuping i reiselivsplanlegging.
Diplomoppgåve: strategi for å møta utfordringar med endra trafikkstraumar – Kvinnherad kommune.

Sjå meir på LinkedIn – og anbefal meg gjerne

Om Linda

Kort tekst

Lindas store lidenskap er å hjelpe både gründere og små/mellomstore reiselivsbedrifter til å lykkes, og få til enda bedre salg og markedsføring på bedriftens nettsider og sosiale medier. Når nå teknologilandskapet endrer seg har endelig utdannelsen innen nevrale nettverk på UiB blitt aktuelt for bedrifters forretningsstrategi.

Hun startet Løvfall web- & reiselivskompetanse, forløperen til Løvfall digital forbedring, i 2016 etter 10 år som analytiker og bedriftsrådgiver i Kaizen AS.  Hun har også hatt fast deltidsstilling ved Baroniet Rosendal 2004-2019 som rådgiver IKT og markedsføring, samt erfaring fra Kvinnherad Reiselivslag som bedriftsstipendiat og reiselivssjef 1996-98. Hun har blant annet hatt ansvaret for håndtering av større incentivegrupper i Kvinnherad Reiselivslag, gjennomføring av Rosendal Kammermusikkfestival på Baroniet Rosendal. Hun har også hatt ansvaret for salg og markedsføring for Baroniet Rosendal 2004-2019 og Stiftelsen Sykkelturisme 2007-2019.

Hun har utdanning både innen reiseliv, med reiselivsstudiet på Lillehammer (1993-96), og IT med hovedfag informasjonsvitenskap fra UiB (2000-2004).

Linda er en erfaren kursholder som drar veksel på sin brede erfaringsbakgrunn fra ulike deler av reiselivsnæringen. Hun har holdt Innovasjon Norges «Bli god på nett» 2010-2018, sine egne kurs i nye nettsider, Tripadvisor, m.m. og har holdt foredrag på en rekke konferanser.

Lang tekst

Linda er rotekte Vestlending som ofte og gjerne søker ut på fjelltur. Fjellskoene fikk en liten pause til fordel for skiene da hun studerte reiseliv i 3 år på Høgskolen i Lillehammer (1993-96). Med områdeanalyse og planlegging som fordypningsfelt, utarbeidet hun en strategisk plan for Rosendalsområdet og Maurangerområdet i forbindelse med den planlagte åpningen av Folgefonntunnelen som avsluttende Diplomoppgave ved studiet.

Tiltakene fra Diplomoppgaven ble satt ut i livet i et Bedriftsstipendiat i regi av Høgskolen i Lillehammer, hvor Linda hadde sitt daglige virke i Kvinnherad Reiselivslag som stipendiat. Her ble hun værende som reiselivskonsulent og senere reiselivssjef.

Hun fikk etter hvert interesse for IKT, og startet det nye tusenåret med at hun begynte å studere Informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen samtidig som to kjekke sønner kom til verden på rad og rekke. Informasjonsvitenskap Hovedfag ble avsluttet våren 2004, og oppgaven om online booking for små og mellomstore reiselivsbedrifter med Baroniet Rosendal som case ble fulgt opp i en deltidsstilling ved Baroniet Rosendal.

Slottet fra 1665 mellom fjord, fonn, fjell og fossefall var ikke tilfeldig valgt som case – hun har lang fartstid på Baroniet Rosendal siden (1990), og har arbeidet bl.a. med guiding på fire språk, servering, overnattings- og seminarvirksomhet, kulturarrangementer herunder også produsent for Rosendal Kammermusikkfestival, markedsføring, IKT- spørsmål m.m. En stor del av engasjementet her har gått ut på å utnytte web og sosiale medier til å videreutvikle driften med online booking, pakking og samarbeid med andre aktører.

I tillegg har hun siden 2006 jobbet som konsulent, først 10 år i Kaizen as før hun startet for seg selv i 2016. Linda Løvfall driver i dag formelt sitt eget enkeltpersonforetak, men har fortsatt tett samarbeid med Rolf Erik Akselsen i Kaizen AS på en rekke prosjekter, hun har blant annet hatt ansvar for markedsføring for Stiftelsen Sykkelturisme 2007-2019.

Del gjerne!
Comodo SSL