Kompetanse

Etter mange år nest øverst i ulike bedrifter har eg blitt god på digitalisering, forretningsutvikling, ledarstøtte og strategi. Erfaren kurshaldar i reiseliv og IT.

 

Prosjektleiing

Gjennomføring av ulike prosjekt har vore ein naturleg del av konsulentjobben sidan 2006. Frå reisemålsutvikling og Geoturisme til sykkelturisme i Norge. Innkjøpsprosessar av programvare og nye nettsider for ulike bedrifter. Spennet er stort innan både reiseliv og IT.

Forretningsutvikling for reiselivsbedrifter

Etter å ha undervist reiselivsbedrifter i web og sosiale medier i over 8 år, med ca 1500 deltakarar, og utført analyse av mange hundre bedrifter sine nettsider og sosiale mediekanalar, har eg blitt dreven i å raskt sjå forbedringspotensial i kommunikasjon på nett. Statistikk, bildebruk, overskrifter, tekstar, brukarflyt, use cases, kjøpsdialog med call to action og online booking. Alt heng saman på fundamentet kva ein skal vera, for kven, og med kva konkurransestrategi.

Online merkevarebygging – kurs

Eg har utvikla kurs i både TripAdvisor og Google Business basert på lang erfaring. Her går ein ikkje bare igjennom dei ulike mogelegheitene i verktøya, men også kva som erfaringsmessig er mest effektivt. Her er det mange kursdeltakarar som har fått skikkelege aha-opplevingar!

Analyser

Gjesteundersøkingar, markedsundersøkingar, imageundersøkingar, kvalitetsmålingar, brukartesting, og mykje meir gjer at eg har blitt god på statistisk metode, datainnsamling, databearbeiding og analyse. Er det noko vi treng meir kunnskap om finst det alltid ein metode for å få gode svar.

Ledarstøtte og strategi

Etter mange år på nest øverste nivå i ulike bedrifter har eg fått driva mykje med ledarstøtte, digitaliseringsprosessar, forretningsutvikling og strategi. Å henta ned ballar frå lufta og realisera prosjekta, og delta aktivt i strategiarbeidet har vore ein naturleg del av alle stillingane. Eg har for det meste vore teknologen og analytikaren i bedrifta. No har eg bygd på denne kompetansen med oppgradering av kompetanse innan kunstig intelligens og implikasjonane det får for forretningsstrategien.

Last ned kort CV for Linda Løvfall

 

Erfaring og referansar

2020- : Bymuseet i Begen. Seniorrådgjevar IT og reiseliv. Strategi, digitalisering, forretningsutvikling og innkjøpsprosessar. Markedsføring og salg på nett, webredaktør, reiseliv etc.

2016- : Løvfall digital forbedring. Forretningsutvikling, analyser, mulighetsstudie, bedriftsrådgivning. Egenproduserte kurs i TripAdvisor og Google Bedriftsprofil. Kursholder/digital rådgiver for Innovasjon Norges “Bli god på nett”. Daglig leder, Stiftelsen Sykkelturisme

2010-2018: «Bli god på nett» – kurshaldar på Innovasjon Norge sine kurs i web og sosiale medier for reiselivet. Sidan 2014 også eit vidaregåande kurs med fokus på strategi for web og sosiale medier samt litt meir avansert bruk og annonsering i sosiale medier.

2006 – 2015: Kaizen AS. Analyse og rådgjeving for reiselivsbedrifter med spesielt fokus på gjesteundersøkingar, marknadsundersøkingar, prosjektleiing. Web og marknadsansvarleg for Stiftelsen Sykkelturisme sidan 2007, blant anna ansvarleg for generell marknadsføring og nettsider basert på ei wordpressløysing for stiftinga.

Frå januar 2019 tok eg over som dagleg leiar i Stiftelsen Sykkelturisme.

10 års erfaring som konsulent i Kaizen AS har medført deltaking i ei rekkje konkrete prosjekt innan reisemålsutvikling, forretningsutvikling, web og sosiale medier for reiselivet, gjesteundersøkingar, marknadsundersøkingar, kultur og aktivitetar, sjå referansar her.

1990-1995 og 2004-2019: Baroniet Rosendal. 2004-2005: 60% prosjektstilling. Sidan 2006 fast tilsett som rådgjevar IKT og marknadsføring med ansvar for heimeside, sosiale medier, annonsering i tradisjonelle og sosiale medier, pakking og sal av opplevingar på Baroniet Rosendal. Laga websider sjølv for museet i 2004 frå grunnen av, og driftar no ei wordpressløysing for Baroniet Rosendal der vi sel alt av billettar til konsertar, teater, foredrag samt ein god del pakkar med omvising, lunsj og båttransport frå Bergen / Os. For tida har eg ei 50% stilling her, fordelt på 30% forretningsutvikling, salg og marknadsføring for museet og 20% administrasjon, salg og marknadsføring av Rosendal Kammermusikkfestival.

1998-1999: Distriktsaktiv Høgskule i Kvinnherad. prosjektleiar i Bergensregionen i Entreprenørskap i Opplæring og Utdanning.

1996-1998: Kvinnherad Reiselivslag. Bedriftsstipendiat og reiselivssjef. Bedriftsstipendiat med fokus på områdeutvikling. Erfaring som reiselivssjef med dagleg drift, marknadsføring og organisering av alt frå små bussgrupper til omfattande opplevingar for større incentivegrupper i Rosendalsområdet.

Utdanning

2023: AI: Implications for Business Strategy. MIT Sloan School of Management + CSAIL. Machine learning, Natural language processing and Robotics in business. Artificial intelligence in business and society. The future of artificial intelligence.

2020: Lederutviklingsprogram for kvinner i distrikt Vestland. GroSpor for Innovasjon Norge. Selvledelse, oppmerksomhetstrening, mindfulness, individuell og gruppebasert læring, selvinnsikt, kritisk refleksjon m.m.

2000 – 2004: Hovedfag Informasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Fordjuping i relasjonelle databasar, brukarvennlegheit på web og kunstig intelligens (nevrale nettverk).
Hovudoppgåve: online booking for små og mellomstore reiselivsbedrifter med Baroniet Rosendal som case.

2004: arbeids- og organisasjonspsykologi delfag, UiB

1993-1996: Reiselivsstudiet, Høgskolen i Lillehammer. Fordjuping i reiselivsplanlegging.
Diplomoppgåve: strategi for å møta utfordringar med endra trafikkstraumar – Kvinnherad kommune.

Sjå meir på LinkedIn – og anbefal meg gjerne

Om Linda

Linda brenner for å hjelpe både gründere og små/mellomstore reiselivsbedrifter til å lykkes, og få til enda bedre salg og markedsføring på bedriftens nettsider og sosiale medier. Når nå teknologilandskapet endrer seg har endelig utdannelsen innen AI blitt aktuelt for bedrifters forretningsstrategi.

Hun startet Løvfall web- & reiselivskompetanse, forløperen til Løvfall digital forbedring, i 2016 etter 10 år som analytiker og bedriftsrådgiver i Kaizen AS.  Hun har også hatt fast deltidsstilling ved Baroniet Rosendal 2004-2019 som seniorrådgiver IKT og markedsføring, samt erfaring fra Kvinnherad Reiselivslag som bedriftsstipendiat og reiselivssjef 1996-98. Hun har blant annet hatt ansvaret for håndtering av større incentivegrupper i Kvinnherad Reiselivslag, gjennomføring av Rosendal Kammermusikkfestival på Baroniet Rosendal. Hun har også hatt ansvaret for salg og markedsføring for Baroniet Rosendal 2004-2019 og Stiftelsen Sykkelturisme 2007-2019.

Hun har utdanning både innen reiseliv, med reiselivsstudiet på Lillehammer (1993-96), og IT med hovedfag informasjonsvitenskap fra UiB (2000-2004).

Linda er en erfaren kursholder som drar veksel på sin brede erfaringsbakgrunn fra ulike deler av reiselivsnæringen. Hun har holdt Innovasjon Norges «Bli god på nett» 2010-2018, sine egne kurs i nye nettsider, Tripadvisor, m.m. og har holdt foredrag på en rekke konferanser.

 

Del gjerne!
Comodo SSL