Etablerarkurs

Kurs og rådgjeving som hjelper deg til å dra nytte av gratis / billige verktøy for marknadsføring og drift, billige og gode webløysingar, og lærer deg å utnytta sosiale medier.

Ei rekkje produkt og tenester er enten er gratis eller svært billige å bruka – og ikkje minst veldig nyttige for alle som skal starta eiga bedrift! Tema på kurs for nyetablerarar omfattar blant anna:

 • Nyttige verktøy til drift og marknadsføring som er gratis eller billige
  • Google sine verktøy
  • telefon-/videokonferanse
  • sikker lagring av data
 • Ny webside
  • kven vil du nå?
  • kva system er billig og bra?
  • slik blir du synleg på nett
  • slik skriv du gode webtekstar
  • slik brukar du bilde
  • kva booking/salgsløysingar finst?
  • slik målar du effekten
 • Slik dreg du nytte av sosiale medier
  • Kvar er kundane dine?
  • Kva kanalar skal du velja?
  • Korleis kommunisera og vera vertskap i sosiale medier?
  • Korleis kan du annonsera i sosiale medier?

Ta kontakt for rådgjeving, inspirasjon og tips til oppstartsfasen for bedrifta di!